LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
lonnekerlnd

De Stichting Lonneker Land is een stichting die het wel en wee van o.a. Enschede-Noord aan het hart gaat.

Doel

Een aantal jaren geleden vatte een werkgroep het plan op om een visie te ontwerpen voor het ruitvormige gebied tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Losser, gericht op behoud en bescherming van historische, landschappelijke en natuurlijke waarden. Het resultaat was de oprichting van de Stichting Lonneker Land en een voorstel tot instelling van een landschapspark.

Sinds Defensie zich heeft teruggetrokken uit Twente moest een goede bestemming voor het vliegveld gevonden worden. De Stichting Lonneker Land ontvouwt hier een visie gebaseerd op een analyse van het vliegveld en van het omringende landschapspark. Omdat het vliegveld middenin het landschapspark ligt en er relaties mee heeft op het vlak van het landschap, de Ecologische Hoofdstructuur, het watersysteem en cultuurhistorie is de Stichting van mening dat de herbestemming van het vliegveld niet geïsoleerd mag plaatsvinden maar in zeer sterke samenhang met de omgeving: de omgeving moet sturend zijn op de ontwikkelingen van het vliegveld.

Hieronder ziet u een oproep om een petitie te ondertekenen, die geplaatst is in december 2017.


Petitieverzoek, December 2017
Beste relatie,
Samen met de Stichting Lonnekerberg maken we ons sterk voor een omgeving van de voormalige luchtmachtbasis Twenthe waarin de omliggende natuur met elkaar verbonden wordt. Een omgeving waarin we de rust van de natuur kunnen beleven en waarin de flora en fauna gerespecteerd wordt.
In ons streven botsen we met de plannen van de gemeente om een terrein van 50 ha met daarin een grote hangar, een strip met vliegtuigshelters en een strook met munitiebunkers definitief de bestemming “industriegebied voor zware industrie” te geven. Dit wordt dan een evenementen-terrein met een meer dan 100 ha grote lawaaicontour van 50dB middenin de beschermde natuur.
Daarmee wordt de rust voor mens en dier in de omgeving ernstig en onomkeerbaar verstoord. Het past ook niet bij de gewenste ontwikkeling van “Technology Base Twente”.
Daarom willen we dat de gemeente deze ontwikkeling stopt en met een ander bestemmingsplan komt.
Ben je het daarmee eens?
Dan kun je kun ons helpen door het ondertekenen van de petitie “Lonnekerberg geen herrieberg”
https://lonnekerberg.petities.nl
Ook hulp van je vrienden en bekenden is welkom. Doorsturen naar relaties wordt op prijs gesteld. Met vriendelijke groet, Hans Wallinga
=========================================
Zie ook onderstaande website van STIL:
Stichting Lonnekerberg, STIL: www.lonnekerberg.nl
December 2017: Open brieven naar B&W van Enschede, betreffende nieuwe Bestemmingsplan Vliegveld. Bescherm de Lonnekerberg en de nieuwe natuur!