LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
lonnekerlnd

De Stichting Lonneker Land is een stichting die het wel en wee van o.a. Enschede-Noord aan het hart gaat.

Doel

Een aantal jaren geleden vatte een werkgroep het plan op om een visie te ontwerpen voor het ruitvormige gebied tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Losser, gericht op behoud en bescherming van historische, landschappelijke en natuurlijke waarden. Het resultaat was de oprichting van de Stichting Lonneker Land en een voorstel tot instelling van een landschapspark.

Sinds Defensie zich heeft teruggetrokken uit Twente moet een bestemming voor het vliegveld gevonden worden. De Stichting Lonneker Land ontvouwt hier een visie gebaseerd op een analyse van het vliegveld en van het omringende landschapspark. Omdat het vliegveld middenin het landschapspark ligt en er relaties mee heeft op het vlak van het landschap, de Ecologische Hoofdstructuur, het watersysteem en cultuurhistorie is de Stichting van mening dat de herbestemming van het vliegveld niet geïsoleerd mag plaatsvinden maar in zeer sterke samenhang met de omgeving: de omgeving moet sturend zijn op de ontwikkelingen van het vliegveld.