LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
Links
logoll


Groen Beraad en Natuur- en Milieuraad Enschede
http://www.natuurmilieu-enschede.nl
Lonneker Land, Twentse Werkgroep Natuurbehoud en andere groepen in Enschede maken deel uit van Groen Beraad, gesprekspartner voor Enschede inzake het buitengebied.


Area Development Twente, ADT
http://www.adttwente.nl/gebied/

Area Development Twente, ADT, bibliotheek van documenten betreffende het vliegveld
http://www.adttwente.nl/bibliotheek/

Brainbase in Twentepark, visie van Th. Korstanje, Oldenzaal
http://www.lonnekerberg.nl/wp-content/uploads/2014/06/Brainbase-in-Twentepark-.pdf

Dorpsraad Lonneker
www.dorpsraadlonneker.nl

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV, Afdeling Enschede
De afdeling Enschede van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, is een afdeling binnen de VvTW.
www.knnv.nl/enschede
Leden van de vereniging met een speciale belangstelling voor de natuur vinden hier veel van hun gading door van de natuur te genieten, of die te bestuderen of te beschermen.
Voor de twee laatste bestaan er enkele werkgroepen.
De afdeling werkt samen met die in Hengelo bij het organiseren van excursies, zodat een breed scala aan activiteiten kan worden aangeboden.
Zie hiervoor ook de website
http://www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal/, in de agenda.

Landschap Overijssel
http://www.landschapoverijssel.nl

Lonneker
http://www.lonneker.nl

Natuur- en Milieuraad Hengelo
http://www.nmrhengelo.nl

STAWEL, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede
http://www.stawel.nl

Stichting Alternatieven Vliegveld Twente, SAVT
https://sites.google.com/site/savtnieuw/

Stichting Lonnekerberg, STIL
http://www.lonnekerberg.nl
December 2017: Zie open brieven naar B&W, betreffende nieuwe Bestemmingsplan Vliegveld. Bescherm de Lonnekerberg!

Vereniging Behoud Hoge Boekel en Omgeving
http://www.hogeboekel.nl

Vereniging Behoud Twekkelo, VBT
http://www.twekkelo.nl

Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente, VOLT
http://www.volt-twente.nl

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
http://www.natuurmonumenten.nl

Vereniging Vrienden van TwentseWelle, VvTW
www.twentsewelle.nl/vrienden

Natuur en Milieu Overijssel
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl