LonnekerLand

Stichting Lonneker Land

logoll

KvK Oost Nederland nr. 08129899 - IBAN: NL95INGB0004667405

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
  • H. Wallinga, voorzitter, tel. 053 4357253
  • G. M.H. van de Velde, secretaris
  • mevr. E. Dirkzwager-Menko
  • D. Feil
  • H. Levink
  • G.J. Takkenkamp

Adviseurs: ANWB: mevr. P. Postma
Landschap Overijssel: R. Blijleven
Natuur en Milieu Overijssel
Overijssels Particulier Grondbezit
STAWEL en LTO: G. Meutstege en H. Levink

4logo

Hieronder staan organisaties genoemd die tot de oprichting hebben bijgedragen.
Landschap Overijssel
http://www.landschapoverijssel.nl

Natuur en Milieu Overijssel
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Stichting Vrienden van het Landschapspark Lonneker, voorganger en initiatiefnemer van de Stichting Lonneker Land
KvK Oost Nederland nr. 08123210 - IBAN: NL45INGB0004524745

Twentse Werkgroep Natuurbehoud
De groep TWN houdt zich voornamelijk bezig met planologische besluiten, bestemmingsplannen, etc.
en probeert met zienswijzen politici te bewegen plannen te schrappen of wijzigingen aan te brengen. De groep neemt deel aan het Groen Beraad, een overkoepelende Enschedese organisatie van belangenorganisaties in het buitengebied.
TWN is een van de oprichters van Lonneker Land en een werkgroep van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle:
Vereniging Vrienden van TwentseWelle, VvTW
www.twentsewelle.nl/vrienden