LonnekerLand

Stichting Lonneker Land
Advies Commissie van Wijzen:
Advies_Cie_van_Wijzen_Technology_Base_Twente20141030.pdf
Brief-LL-Toekomst-Vliegveld.pdf, brief aan de Commissie van Wijzen, 25 september 2014, over duurzame oplossingen.

Commentaar Herman Finkers, SAVT: Alweer_een_bedrijventerrein.pdf

Commentaar_Natuurmonumenten.pdf

Commentaar_UT.pdf

Oudere voorstellen:
Stichting Alternatieven Vliegveld Twente, SAVT
https://sites.google.com/site/savtnieuw/

Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente, VOLT
http://www.volt-twente.nl

Brainbase in Twentepark, visie van Th. Korstanje, Oldenzaal
http://www.lonnekerberg.nl/wp-content/uploads/2014/06/Brainbase-in-Twentepark-.pdf

Ons oude voorstel in 2004, na de oprichting van de stichting:
Instelling van regionaal landschapspark Lonneker Land,
· met een status die bescherming geeft aan het gebied
· met een orgaan voor het overleg tussen de overheid en de andere stakeholders
· met een inrichtingscommissie voor het initiëren, propageren en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van kwaliteit en duurzaamheid


invulling_vliegveldVoorbeeld van indeling van het vliegveld