LonnekerLand

Stichting Lonneker Land

logoll

KvK Oost Nederland nr. 08129899

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
  • H. Wallinga, voorzitter, tel. 053 4357253
  • G. M.H. van de Velde, secretaris
  • mevr. E. Dirkzwager-Menko
  • G.J. Takkenkamp

Adviseurs: ANWB: ——
Landschap Overijssel: R. Blijleven
De heer Bert van Leersum, oud-voorzitter Kamer van Koophandel Enschede
Natuur en Milieu Overijssel
Overijssels Particulier Grondbezit, mevr. E. Dirkzwager-Menko
STAWEL en LTO: G. Meutstege en H. Levink

Tot onze spijt is in 2020 overleden prof. dr. D. Feil, een van de oprichters van Lonneker Land, zie
Feil.pdf en Afscheid_Feil.pdf

4logo

Hieronder staan organisaties genoemd die tot de oprichting hebben bijgedragen.
Landschap Overijssel
http://www.landschapoverijssel.nl

Natuur en Milieu Overijssel
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Stichting Vrienden van het Landschapspark Lonneker, voorganger en initiatiefnemer van de Stichting Lonneker Land
KvK Oost Nederland nr. 08123210, deze stichting is in 2022 opgeheven.

Twentse Werkgroep Natuurbehoud
De groep TWN hield zich voornamelijk bezig met planologische besluiten, bestemmingsplannen, etc.
en probeerde met zienswijzen politici te bewegen plannen te schrappen of wijzigingen aan te brengen. De groep nam deel aan het
Groen Beraad, een overkoepelende Enschedese organisatie van belangenorganisaties in het buitengebied. Lonneker Land is nog onderdeel van Groen Beraad.
TWN was een van de oprichters van Lonneker Land en een werkgroep van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle; de werkgroep en vereniging zijn in 2018 opgeheven. Een opvolger van de vereniging is in feite de Vereniging KNNV Enschede, organisator van lezingen in De MuseumFabriek en excursies in het buitengebied van Enschede.