LonnekerLand

Stichting Lonneker Land

logoll

KvK Oost Nederland nr. 08129899


Bezwaar tegen grondstort aan de Grefteberghoekweg

Op een voormalig weiland in de gemeente Enschede aan de Grefteberghoekweg ten noorden van de Strip wordt sinds november 2019 grond aangevoerd, afkomstig van het industrieterrein Technology Base Twente ten NW van de startbaan van het vliegveld.
Het gronddepot wordt opgeworpen nabij een kwetsbaar bronnengebied van waaruit de beken via natuurgebieden die onderdeel zijn van het NatuurNetwerk Nederland naar o.a. het Natura 2000 gebied Lonnekermeer leiden. In het huidig vigerende “bestemmingsplan Buitengebied 1996” heeft het betreffende perceel de bestemming “agrarisch grondgebied met landschappelijke waarde”.
Zie verder bijgaand pdf-document.
20200220 Handhavingsverzoeken_aan_B&W_Enschede.pdf